Oferta

WMB w Rudniku nad Sanem oferuje:

  • sprzedaż mieszanek mineralno-bitumicznych "na gorąco" 
  • sprzedaż mieszanki mineralno-bitumicznej "na zimno"
  • sprzedaż mieszanek cementowo-emulsyjnych (MCE)
  • sprzedaż betonów towarowych
  • sprzedaż kruszyw budowlanych

Zapytania ofertowe należy przesyłać na adres e-mail: rudnik@molter.pl