O firmie

MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o.o. została wydzielona z Przedsiębiorstwa MOLTER Sp. z o.o., jako nowa spółka, w 2011 r. 

WMB posiada certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr c.1023-CPR-0254F  

MOLTER WMB w Rudniku nad Sanem posiada:

  • Wytwórnię mas bitumicznych AMMANN GLOBAL 160 (2007 r.) 
  • Węzeł betoniarski (2010 r.) o wydajności 90m3/h z mieszalnikiem BHS, o zarobie 2 m3 na wyjściu