Kontakt

MOLTER 
Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych
w Rudniku nad Sanem Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 194

37-420  Rudnik nad Sanem

NIP: 602-01-30-097

REGON: 180764054

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000395974, 
Kapitał zakładowy: 4 905 500,00 zł wpłacony w całości.

tel.15 876-11-32 lub kom. 509-948-991  

Kierownik Wytwórni: Łukasz Molter tel. 797-021-786

e-mail: rudnik@molter.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH