Kontakt

MOLTER
Zakład Usług Transportowo Sprzętowych 
w Rudnej Małej Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 101

36-060 Głogów Małopolski

NIP: 517-03-56-141

REGON: 180763758

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396118
,
Kapitał zakładowy: 3 871 000,00 zł wpłacony w całości.

tel. 17 855-23-51 wew. 36

Kierownik Zakładu: Dariusz Zawadzki tel. 513-179-036

e-mail: transport@molter.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH